TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Vocarimex (VOC): 9 tháng lãi 290 tỷ đồng, hoàn thành và vượt 106% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Toàn bộ 121,8 triệu cổ phiếu VOC của Vocarimex chính thức gia nhập sân chơi UpCOM ngày 19/9 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 13.500 đồng/cổ phiếu. Nay giá cổ phiếu VOC đã 34.000 đồng/cổ phiếu.

Vocarimex (VOC): 9 tháng lãi 290 tỷ đồng, hoàn thành và vượt 106 chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex – mã chứng khoán VOC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

Doanh thu thuần cả quý dạt 1.466,7 tỷ đồng, tăng 163 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng 13%; tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhẹ hơn, chỉ 12% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 147,68 tỷ đồng, tăng 23 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái.

Doanh thu tài chính trong quý chỉ 6,17 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 24,7 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân, do cùng kỳ năm ngoái được ghi nhận thêm phần cổ tức, lợi nhuận được chia. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng còn 12,1 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay, trong khi cùng kỳ chi gần 17 tỷ đồng bao gồm cả khoản lỗ chênh lệch tỷ giá.

Đặc biệt, quý 3 năm nay công ty nhận về gần 54 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh liên kết, tăng 47 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Nhờ vậy, cả quý Vocarimex lãi sau thuế 72,3 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần đạt 4.021 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 và đã thực hiện được đến 98% chỉ tiêu doanh thu cả năm (4.100 tỷ đồng).

Doanh thu tài chính chỉ hơn 32 tỷ đồng, bằng 1/3 cùng kỳ do quý 3 năm ngoái có thêm 79 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia ghi nhận vào doanh thu tài chính. Trong khi đó, dù cho phí lãi vay trong 9 tháng đầu năm nay tăng vọt lên 33 tỷ đồng, và chịu thêm khoản lãi phải trả về cổ phần hóa hơn 47 tỷ đồng nhưng được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 67,76 tỷ đồng. Năm nay, công ty cũng không gánh chịu khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 16 tỷ đồng như năm ngoái.

Nhìn chung lũy kế cả 3 quý, Vocarimex nhận về hơn 160 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh liên kết, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm ngoái. Do vậy, dù quý 3 lãi đột biến nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm, Vocarimex lãi sau thuế 289,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015, đã hoàn thành vượt mức gấp đôi kế hoạch lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó (140 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ trên 256 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho cuối quý còn 581 tỷ đồng, giảm mạnh gần 300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó riêng phần nguyên liệu giảm gần 200 tỷ đồng, còn lại là giảm thành phẩm và các khoản mục khác. Chi phí phải trả ngắn hạn cho quảng cáo của công ty hết 30 tỷ đồng.

Toàn bộ 121,8 triệu cổ phiếu VOC của Vocarimex chính thức gia nhập sân chơi UpCOM ngày 19/9 vừa qua với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 13.500 đồng/cổ phiếu. Chỉ sau hơn 1 tháng lên sàn, cổ phiếu VOC đã “thăng hoa” lên mức giá 34.000 đồng, tăng 2,5 lần so với ngày đầu chào sàn.

Nguồn: vietnamfdi.vn

Đầu tư