TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Vocarimex lãi quý III tăng 95%, 9 tháng gấp đôi kế hoạch cả năm

VOC đạt hơn 72 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý III/2016, tăng mạnh 95,3% so với cùng kỳ năm trước. 
Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (mã VOC - UPCoM) đã công bố BCTC quý III/2016, với doanh thu thuần đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty tăng 12% dẫn đến lợi nhuận gộp của công ty tăng mạnh 18,6% và đạt 147,7 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2016 của VOC đạt 6 tỷ đồng, giảm mạnh 75% so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính cũng giảm 28,5% và đạt hơn 12 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty có gần 54 tỷ đồng tiền lãi từ công ty liên doanh liên kết, gấp 7,6 lần cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ.

Kết quả, VOC đạt hơn 72 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh 95,3% so với cùng kỳ năm trước.

vocarimex lai quy iii tang 95 9 thang gap doi ke hoach ca nam
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 4.021 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 289,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái và gấp đôi kế hoạch cả năm 2016.

Hết quý III/2016, tiền và tương đương tiền của VOC đạt hơn 628,6 tỷ đồng gấp gần 3 lần số đầu năm. Hàng tồn kho giảm từ 878,7 tỷ đồng xuống còn 580,9 tỷ đồng. Hiện tại, công ty đang có hơn 543,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nguồn:vietnambiz.vn

Đầu tư