TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Nhận tin qua mail

Đăng ký

vì sao chọn
vocarimex?

Đầu tiên phải kể tới thay đổi lớn của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật (Vocarimex) - “ông lớn” ngành dầu ăn Việt Nam, với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2010 – 2013 lần lượt đạt 8% và 42%. Vocarimex đang nắm trong tay miếng bánh thị phần lớn nhất ngành này nhiều năm qua.Nhưng Vocarimex không thể sống mãi với thành tích vang bóng một thời đó, khi chiến lược kinh doanh đang bộc lộ nhiều vấn đề.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LÀM VIỆC
Văn hóa doanh nghiệp như là một trong những chất để kết dính các thành viên trong doanh nghiệp lại với nhau để mỗi nhân viên hãnh diện khi được làm việc và cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp đó.
Xem thêm
NHIỀU CƠ HỘI THĂNG TIẾN TRONG SỰ NGHIỆP
Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam là một công ty đầu ngành trong lĩnh vực Dầu thực vật Việt Nam và ngày càng vươn xa ra thế giới. Với sự mở rộng và phát triển không ngừng Vicorimex luôn tạo ra nhiều công việc mới cho người lao động, tạo ra nhiều cơ hội, nhiều thách thức mới chính điều này sẽ giúp khơi dậy sự sáng tạo và năng lực tiềm ẩn của người lao động.
Xem thêm
CHẾ ĐỘ LƯƠNG - THƯỞNG XỨNG ĐÁNG THEO NĂNG LỰC
Tiền lương cho nhân viên là một trong những vấn đề luôn được Tổng công ty xem trọng. Tại Vocarimex bạn sẽ được hưởng mức lương tương xứng với năng lực của mình
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÚP NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Nguồn nhân lực là nhân tố có tính chất quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp chính vì thế Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam luôn xem việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng là một trong những chiến lược quan trọng, là điều kiện quyết định cho sự phát triển bền vững và lâu dài của công ty.
Xem thêm