TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Nhận tin qua mail

Đăng ký

cơ hội
nghề nghiệp

Đầu tiên phải kể tới thay đổi lớn của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật (Vocarimex) - “ông lớn” ngành dầu ăn Việt Nam, với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2010 – 2013 lần lượt đạt 8% và 42%. Vocarimex đang nắm trong tay miếng bánh thị phần lớn nhất ngành này nhiều năm qua.Nhưng Vocarimex không thể sống mãi với thành tích vang bóng một thời đó, khi chiến lược kinh doanh đang bộc lộ nhiều vấn đề.

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
1 Tuyển dụng Công nhân vận hành TP.HCM 3 31-05-2018
2 Tuyển dụng Nhân viên thủ kho TP.HCM 1 31-05-2018
3 Tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Công Nghiệp TP.HCM 2 31-05-2018
4 Tuyển dụng Chuyên viên xuất nhập khẩu TP.HCM 2 31-05-2018
5 Tuyển dụng giám sát bán hàng Tp.Hồ Chí Minh 1 25-03-2016
6 Tuyển dụng lao động phổ thông ( thời vụ) Tp. Hồ Chí Minh 70 25-03-2016
7 Tuyển dụng tổ trưởng Nhà ăn và Nhân viên phục vụ Nhà ăn Tp. Hồ Chí Minh 4 25-03-2016
8 Tuyển dụng thủ kho Tp. Hồ Chí Minh 2 25-03-2016
9 Tuyển dụng nhân viên lái xe ô tô tp. Hồ Chí Minh 2 25-03-2016
10 Tuyển dụng nhân viên hành chính văn phòng Tp. Hồ Chí Minh 1 25-03-2016
11 Tuyển dụng quản trị tài chính Tp.Hồ Chí Minh 1 25-03-2016