TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP
Khách hàng

Thị trường nội địa
Vocarimex

  • Miền Bắc
  • Miền Trung
  • Miền Đông - Cao Nguyên
  • Miền Tây

Liên hệ

Bộ Phận kinh doanh Công nghiệp

Anh Tấn (P. Giám Đốc ) : ngoctan.bui@vocarimex.com.vn

Office phone: (028) 38237981

Nhận tin qua mail

Đăng ký