TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Nhận tin qua mail

Đăng ký

CHẾ ĐỘ LƯƠNG - THƯỞNG XỨNG ĐÁNG THEO NĂNG LỰC

Tiền lương cho nhân viên là một trong những vấn đề luôn được Tổng công ty xem trọng. Tại Vocarimex bạn sẽ được hưởng mức lương tương xứng với năng lực của mình

Tiền lương cho nhân viên là một trong những vấn đề luôn được Tổng công ty xem trọng. Tại Vocarimex bạn sẽ được hưởng mức lương tương xứng với năng lực của mình. Được hưởng đầy đủ chính sách đãi ngộ về bảo hiểm, lương, thưởng, nghỉ phép, du lịch… theo quy định của Nhà nước. Công nhận những đóng góp của nhân viên công ty thường xuyên có chương trình đánh giá và thưởng cho những cá nhân, tập thể làm việc hiệu quả và xuất sắc, chế độ khen thưởng luôn đảm bảo tính công bằng và công khai.