TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Nhận tin qua mail

Đăng ký

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÚP NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Nguồn nhân lực là nhân tố có tính chất quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp chính vì thế Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam luôn xem việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng là một trong những chiến lược quan trọng, là điều kiện quyết định cho sự phát triển bền vững và lâu dài của công ty.

 Nguồn nhân lực là nhân tố có tính chất quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp chính vì thế Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam luôn xem việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng là một trong những chiến lược quan trọng, là điều kiện quyết định cho sự phát triển bền vững và lâu dài của công ty. Đến với Vocarimex bạn sẽ được làm việc trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nâng cao tay nghề, cung cấp đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, phương tiện làm việc…. Thường xuyên có những khóa đào tạo về chuyên môn và kĩ năng do các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn giúp nâng cao hiệu quả trong làm việc. Tổng công ty Vocarimex luôn tạo ra cho công nhân viên của công ty nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp với nhiều chương trình đào tạo phù hợp giúp nâng cao hiệu quả và phát triển trong nghề nghiệp của mình.