TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

121 triệu cổ phiếu Vocarimex giao dịch trên UPCoM

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex) là một công ty hàng đầu trong ngành Dầu thực vật Việt Nam được thành lập từ năm 1976, trước đây là Công ty Dầu thực vật miền Nam. VOC hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, đến năm 2010 VOC chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên.

Sản phẩm của Tổng công ty liên tiếp đạt các danh hiệu qua nhiều năm liền như Hàng Việt Nam chất lượng cao, Sao Vàng đất Việt, Huy chương vàng Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng.

VOC sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ cây có dầu, hương liệu, mỹ phẩm, dầu mỡ động thực vật. Ngoài ra, Tổng Công ty còn khai thác và cung cấp các dịch vụ cảng để xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, nguyên liệu, dầu thực vật…

Sản phẩm của VOC được tiêu thụ khắp trên toàn quốc thông qua hệ thống các siêu thị, nhà phân phối/đại lý lớn và xuất khẩu qua các nước: Nhật, Bắc Triều Tiên, Campuchia…

Năm 2015, doanh thu thuần của VOC đạt 5.035 tỷ đồng, giảm 13,46% so với năm 2014 (5.713 tỷ đồng). Năm 2015 lợi nhuận sau thuế của VOC đạt 525 tỷ đồng, tăng 68,26% so với năm 2014 (312 tỷ đồng).

Trong thời gian tới, VOC tập trung vào tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực thế mạnh nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng sẽ tập trung nghiên cứu, thay đổi công nghệ, đẩy mạnh sản xuất cho ra những sản phẩm dầu ăn chất lượng cao đến với người tiêu dùng, đặt mục tiêu trở trành tập đoàn dầu ăn với các sản phẩm uy tín lớn nhất Việt Nam.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của VOC giai đoạn 2016-2017 như sau:

 

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Doanh thu (tỷ đồng)

4.100

4.100

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

140

150

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

3,41

3,66

Tỷ lệ LNST/VĐL

11,49

12,32

Cổ tức (%)

8,00

8,00

 

 

VOC tổ chức bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) để thực hiện cổ phần hóa vào năm 2014 và chính thức trở thành công ty đại chúng vào năm 2015.

Nguồn:tapchitaichinh.vn

Đầu tư