TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Vocarimex bổ nhiệm CEO nữ

Ngày 14/09, Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) đã quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – thành viên HĐQT - giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/09/2015.

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu được bầu làm thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Vocarimex ngày 29/11/2014.

Từ năm 2014 đến nay, bàcũng đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng kinh doanh dầu thực vật của CTCP Tập đoàn KIDO (KDC).

Bà Liễu có học vị Tiến sỹ kinh tế của Đại học Kinh tế TP.HCM, hơn 30 năm làm việc trong ngành tài chính – ngân hàng và hơn 20 năm giữ các chức vụ quan trọng về quản lý tín dụng, ngân hàng, tài chính tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam từ 1996 – 2013.

Được biết, theo phươngán cổ phần hóa, dự kiến tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của Vocarimex khoảng 7-8%/năm, dự kiến đạt 5.625 tỷ đồng doanh thu vào năm 2016. Trong đó, sản lượng dầu thực vật tiêu thụ và kinh doanh tính đến năm 2016 dự kiến đạt lần lượt 265.000 tấn và 140.000 tấn.

Kinh Đô sẽ chi thêm hơn 500 tỷ để nắm quyền kiểm soát Vocarimex

Theo HUYỀN TRÂM

Bizlive

 

Đầu tư