TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU

Vocarimex không chỉ là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực sản xuất dầu ăn của Việt Nam Tổng công ty còn là nguồn cung cấp nguyên liệu dầu thô, dầu tinh luyện cho các nhà máy. Hàng năm Vocarimex cung cấp hàng trăm ngàn tấn dầu nguyên liệu cho các đối tác trong nước.

Đặc biệt, Vocarimex chuyên tập trung cung cấp dầu thực vật nguyên liệu cho các ngành sản xuất như: dược, bánh kẹo, sữa, mì gói, thủy sản, cho các công ty, nhà máy sản xuất dầu ...

Nguyên liệu chế biến dầu thực vật phụ thuộc vào nguồn cung cấp, giá cả trên thị trường thế giới. Hiện nay, nguồn nguyên liệu nội địa phục vụ cho hoạt động sản xuất dầu thực vật chỉ đáp ứng 30%, 70% nguyên liệu là nhập khẩu. Nguồn nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu là dầu cọ, dầu đậu nành có nguồn gốc tù Iondonesia, Maylaysia, Thái lan, Brazil…, nguồn nguyên liệu trong nước: dầu mè, dầu phộng, dầu cám gạo….

Để ngành công nghiệp chế biến dầu thực vật phát triến bền vững Vocrimex luôn có những chính sách phù hợp để chủ động nguồn nguyên liệu. Tổng công ty luôn đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu chất lượng cho các công ty thành viên đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dầu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.