TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

DỊCH VỤ CẢNG BIỂN, KHO BÃI, VĂN PHÒNG

Tổng Công ty Vocarimex là doanh nghiệp nắm giữ vai trò chủ đạo trong sản xuất – kinh doanh dầu mỡ, động thực vật, mỹ phẩm, sản xuất các loại bao bì. Ngoài ra, Vocarimex luôn không ngừng đầu tư khai thác và cung cấp các dịch vụ liên quan đến cảng biển để xuất nhập khẩu dầu thực vật và các loại hàng hóa khác, đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc.

Những dịch vụ uy tín, chất lượng Vocarimex cung cấp đến khách hàng: Dịch vụ cảng biển, dịch vụ cho thuê kho bãi và dịch vụ cho thuê văn phòng.