TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Thành tích và giải thưởng

  • 1.jpg

    Đồng chí Đoàn Tấn Nghiệp - Phó TGĐ Tổng Công ty Công nghiệp DVT VN được Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất(2004-2008)

  • 2.jpg

    Đồng chí Đoàn Tấn Nghiệp - Phó TGĐ Tổng Công ty Công nghiệp DVT VN được Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì(2004-2008)

  • 3.jpg

    Đồng chí Đoàn Tấn Nghiệp - Phó TGĐ Tổng Công ty Công nghiệp DVT VN được Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (2004-2008)

Hoạt động