VIETNAM VEGETABLE OILS INDUSTRY CORPORATION – ACTING AS JOINT STOCK COMPANY

Achievements and awards

  • 1.jpg

    Đồng chí Đoàn Tấn Nghiệp - Phó TGĐ Tổng Công ty Công nghiệp DVT VN được Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất(2004-2008)

  • 2.jpg

    Đồng chí Đoàn Tấn Nghiệp - Phó TGĐ Tổng Công ty Công nghiệp DVT VN được Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì(2004-2008)

  • 3.jpg

    Achievement and Awards Doan Tan Nghiep – Deputy General Director of DVT Industries corporation was awarded Labour medal of the third degree (2004-2008)

Active